0
0
NIEUW: coaching en therapie zonder verwijzing en diagnose voor zelfbetalers (niet verzekerde zorg), korte wachttijd!
0
0
0

Tarieven niet vergoede zorg/zelfbetalers
(zonder verwijzing en diagnose):

Tarieven vergoede zorg:


Voor kinderen tot 18 jaar geldt:

Voor vergoeding door de gemeente hebt u een verwijsbrief van de huisarts of het centrum voor jeugd en gezin (CJG) nodig. De psychologische zorg wordt vergoed als er sprake is van een diagnose (kinderpsychiatrische stoornis).

Ik heb een contract met de volgende gemeentes: Haarlem, Heemstede, Haarlemmerliede, Bloemendaal, Beverwijk, Zandvoort, Velsen en Heemskerk.

Voor jeugd en volwassenen vanaf 18 jaar geldt:

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. U krijgt, per maand, van mij een factuur die u mij betaalt en daarna zelf dient te declareren bij uw zorgverzekering. Ik declareer volgens de methode en met de bedragen die van overheidswege gehanteerd worden. Zie ook: zorgprestatiemodel.nl. Zoek van tevoren uit welk percentage u vergoed krijgt. Voor vergoeding door de zorgverzekeraar hebt u een verwijsbrief van de huisarts nodig. De psychologische zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering als er sprake is van een diagnose (psychiatrische stoornis).

De algemene betalingsvoorwaarden van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) worden gehanteerd.