0
0
NIEUW: coaching en therapie zonder verwijzing en diagnose voor zelfbetalers (niet verzekerde zorg), korte wachttijd!
0
0
0

Praktijk (voor opvoedingsvragen) Sanne Bierens
drs. Sanne Bierens
Nieuwe Gracht 5
2011 NB Haarlem
06 - 51 20 87 86
info@sannebierens.nl


Vindt u het leuk om uw ervaring te delen?
Klik dan hier of ga naar www.zorgkaartnederland.nl


Bereikbaarheid:
Als zelfstandige praktijk ben ik niet altijd bereikbaar. Als er sprake is van een crisis of noodsituatie kunt u het beste contact met uw huisarts opnemen. Die kan inschatten of het inschakelen van de crisisdienst nodig is.

Voor acute niet-medische opvoedsituaties is de crisisdienst van De Jeugd- & Gezinsbeschermers 24/7 bereikbaar (tel. 088 – 777 80 00).


Klachten:
Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen tot een oplossing te komen. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met uw huisarts voor doorverwijzing naar een andere psycholoog.

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Of is er een geschil?
Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen via klachtenportaalzorg.nl


Privacy en toestemmingsverklaring:
In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als cliënt moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Het inrichten van informatiebeveiliging is dan ook een belangrijk thema voor de praktijk.

Alles wat u vertelt is strikt vertrouwelijk. Wij zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Informatie aan derden, bijvoorbeeld school of huisarts mogen niet zonder uw schriftelijke toestemming worden verstrekt. Er wordt dus vooraf altijd toestemming aan u gevraagd.

Het is gebruikelijk uw verwijzer, meestal uw huisarts, na afloop te berichten over de conclusies van de behandeling. Als u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dat aangeven en dan gebeurt dat niet.

De Praktijk van Sanne Bierens gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van cliënten. De praktijk werkt met een goed beveiligd dossier. Uw dossier wordt na afloop van de behandeling bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn (15 jaar na afsluiting) en daarna vernietigd. U kunt het dossier eerder later vernietigen.

De uitgebreide versie van de privacy policy van de praktijk krijgt u na aanmelding toegestuurd.

agbcodes:
  • praktijk: 94-003594
  • gz-psycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog: 94-004127
bankrelatie:
  • NL 62 ABNA 0623996758
    t.n.v. A.M. Bierens
BIG registratienummer:
  • 59050698025
Kamer van Koophandelnummer:
  • 34361151
Links: 0 0